easy website maker

Ik ben leerkracht

Mobirise

Met het lespakket ‘Drankenkartons’ kunt u de onderwerpen gescheiden afval inzamelen en recyclen op een leuke en eenvoudige manier behandelen in uw groep. Op deze pagina vindt u video's, achtergrondinformatie en verschillende manieren om de materialen in het lespakket in te zetten. Heeft u het lespakket nog niet? Bestel het snel!

Ondersteunende video's

Ter inspiratie

Verschillende lesideëen om uw les vorm te geven

Mobirise

Vooraf
- Vraag de leerlingen om een leeg drankenkarton (pak) mee te nemen van thuis. Dat kan een pak zijn voor zuivel, sap, soep of saus. Laat ze ook kijken welke producten er in huis zijn die in drankenkartons zitten.
- Zoek uit of in de gemeente waar de school staat de pakken in de bak of in de zak moeten. Dat kan op www.hedra.nl.
- Lees de achtergrondinformatie op deze website. Bekijk ook de website hedra.nl.
- Bij de opdracht ‘Onderzoek het pak!’ heeft u per twee of drie leerlingen een emmer nodig met warm water. 

Introductie (3 minuten)
Laat alle leerlingen hun lege drankenkarton plat maken en op een hoop gooien.
Stel dan de vraag wat er nu mee moet gebeuren. Gewoon in de vuilnisbak of iets anders?
Laat de leerlingen reageren. Wat denken zij?

Start (2 minuten)
Schrijf het leerdoel op het digibord of vertel het.
Leerdoel: We leren waaruit een drankenkarton bestaat, hoe het gemaakt en gerecycled wordt en waarom we het op de juiste manier moeten inzamelen.

Voorkennis activeren (5 minuten)
Wat weten uw leerlingen al? Stel de volgende vragen:
- Welke producten in een pak heb je thuis gevonden?
- Wat doen jullie thuis met de pakken? In de zak of in de bak?
- Waarvan is een pak gemaakt denk je?
- Waarom lekt een pak niet?

Les (30 minuten) + 1 uur wachttijd
Bekijk met de leerlingen de animatie op de homepage van deze website.
Leg uit dat je zelf afval scheidt door het pak in de zak te doen. Doe je het pak in de bak, dan worden de pakken later uit het huishoudelijk afval gehaald. Nascheiding heet dat. 
Bespreek het filmpje na en deel de Vouw-Het-Zelf-Pakken uit. Laat de leerlingen de materialen zien waaruit het pak bestaat. De materialen aluminium en plastic zitten in de doos van het lespakket. De leerlingen kunnen de opdrachten op het pak zelfstandig maken. Voor de opdracht ‘Onderzoek het pak’ hebben de leerlingen een wachttijd van een uur nodig. Laat de opdrachten maken voordat ze het pak gaan vouwen. Om het pak te vouwen hoeft er niet geknipt te worden. Het kan handig zijn een voorbeeldpak bij de hand te hebben om te zien hoe er gevouwen moet worden. Tenslotte kunt u met de klas meedoen met de prijsvraag.

Afsluiting (5 minuten)
Blik met de leerlingen terug op het leerdoel. Is het leerdoel behaald? Zijn er nog leerlingen de vragen hebben?

Vooraf
- Verdeel de klas in 6 groepjes. Elk groepje gaat een deel van het thema uitdiepen en presenteren. U kunt leerlingen ook het themadeel laten kiezen wat ze willen uitdiepen.
- Bepaal hoeveel tijd u de groepjes wilt geven, hoe uitgebreid u de informatie wilt en volgens welke stappen ze moeten werken. Er staat een stappenplan bij ‘Ik ben leerling’ op deze website, maar u kunt ook de bij de leerlingen bekende stappen gebruiken.
- Bepaal wat voor soort presentatie u wilt zien. Digitaal, geschreven of als spreekopdracht.
- Bepaal welke groepjes de materialen uit de lesdoos krijgen.
- Laat de leerlingen de informatie op de website bij ‘Ik ben leerling’ gebruiken. Daar staan ook downloads die gebruikt kunnen worden in een digitale presentatie.

Introductie (3 minuten)
Laat alle leerlingen hun lege drankenkarton plat maken en op een hoop gooien.
Stel dan de vraag wat er nu mee moet gebeuren. Gewoon in de vuilnisbak of iets anders?
Laat de leerlingen reageren. Wat denken zij?

Start (10-20 minuten)
Schrijf de thema’s/lesdoelen op het digibord of laat onderstaande tekst zien. Laat de leerlingen kiezen welk deel ze willen doen of maak zelf een indeling.
U kunt als start ook gezamenlijk de tekenfilm bekijken over het leven van een drankenkarton.

Groep 1. Wat is een drankenkarton? Wat zijn de voordelen boven een plastic of glazen fles of plastic beker? Welke soorten (vormen) zijn er en welke producten zitten erin?

Groep 2. Hoe wordt een drankenkarton gemaakt? Welke grondstoffen worden gebruikt? Waar komen de grondstoffen vandaan?

Groep 3. Welke manieren van inzamelen zijn er? Hoe gaat dat in de eigen gemeente? Hoe vouw je een pak voordat je het weggooit? Waar gaan de lege drankenkartons naar toe?

Groep 4. Hoe en waar wordt een drankenkarton gerecycled? Welke producten worden ervan gemaakt?

Groep 5. Onderzoek of je pak in de bak of in de zak moet. Maak posters, vlogs of filmpjes waarin je je klasgenoten oproept om de pakken op de juiste manier in te zamelen.

Groep 6. Onderzoek met de volgende vragen of andere kinderen en leerkrachten op school hun pakken op een goede manier inzamelen. Vraag hen:
- Doe je een pak thuis in de bak of in de zak?
- Vouw je een pak op voor je het in de bak of zak doet?
- Bedenk zelf nog andere vragen.

Les (1 uur tot een week)
Afhankelijk van de door u gekozen tijdsduur kunt u de leerlingen gezamenlijk een uur laten werken aan de opdracht of de opdracht in de weektaak zetten of op bepaalde uren eraan laten werken.

Afsluiting
Laat de groepjes hun deel van de presentatie houden. Bespreek steeds per onderdeel of alle vragen beantwoord zijn in de presentatie. Tenslotte kunt u met de klas meedoen met de prijsvraag. 

Het lespakket leent zich ook om gebruikt te worden in een doe- of ontdekhoek-les.

Vooraf
Richt een doe- of ontdekhoek in voor 2 of 3 leerlingen met de volgende benodigdheden:
- de lesdoos met de Vouw-Het-Zelf-Pakken en de grondstoffen
- een schaar
- computer of Ipad
- een kommetje of diep bord om stukjes sappak te weken.
- eventueel aanvullende opdrachten.

Lesdoel
Leerdoel: We leren waaruit een drankenkarton bestaat, hoe het gemaakt en gerecycled wordt en waarom we het op de juiste manier moeten inzamelen.

Introductie (3 minuten)
Laat alle leerlingen hun lege drankenkarton plat maken en op een hoop gooien.
Stel dan de vraag wat er nu mee moet gebeuren. Gewoon in de vuilnisbak of iets anders?
Laat de leerlingen reageren. Wat denken zij?

Les (afhankelijk van uw keuze)
Kijk vooraf klassikaal naar de tekenfilm over het leven van een drankenkarton of geef dat als startopdracht mee in de doe-of ontdekhoek. Deze les kunnen leerlingen uitstekend in een weektaak doen of tijdens een creatieve middag. De bedoeling is dat ze zelfstandig aan de gang gaan met de opdrachten op het Vouw-Het-Zelf-Pak.

Afsluiting (10 minuten)
Blik met de leerlingen terug op het leerdoel. Is het leerdoel behaald? Zijn er nog leerlingen die vragen hebben? Tenslotte kunt u met de klas meedoen met de prijsvraag. 

Het lespakket Drankenkartons kan goed ingezet worden tijdens een themaweek over afval of recycling. Afhankelijk van de opzet van de week kunt u een van de op deze website besproken lesvormen kiezen. Ook kunt u met de klas meedoen met de prijsvraag. 

Mobirise-thema's zijn gebaseerd op Bootstrap 3 en Bootstrap 4 - het krachtigste op mobiel gericht framework. Zelfs als u geen code-kennis hebt, kunt u nu deel uitmaken van een opwindende groeiende bootstrap-gemeenschap.

Kies uit een enorme selectie kant-en-klaar blocks - schermvullende intro, bootstrap carousel, slider, leuke afbeeldingsgalerij met lightbox, parallax scrollen, videoachtergrond, hamburgermenu, sticky hoofding en zoveel meer.

Mobirise
Adres

Kenmerk Educatief
De Limiet 15 D
4131 NR Vianen

Contact

Email: info@kenmerk.nl                   
Telefoon +31 (0) 85 0475700